ตารางสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(SCB English & IT Exit –Exam) ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) รอบที่ 2

หมายเหตุ : ประกาศผลสอบวันที่ 12 พฤษภาคม 2562