ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์ กับ โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กับ โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการ หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในด้านต่างๆระดับปริญญาตรี เพื่อความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเเรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

#คณะศิลปศาสตร์
#southeastbangkok
#สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชีพ
#เราสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ