ประกาศวันที่ 7 มกราคม 2562 (สอบเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)

รอบที่ 2 ภาคปกติ

หมายเหตุ นักศึกษาที่ขาดสอบและสอบไม่ผ่าน ติดต่อกลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ โทร. 02-744-7356 ต่อ 181,182 และ 183


ประกาศวันที่ 3 ธันวาคม 2561 (สอบเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561)

รอบที่ 1 ภาคสมทบ (ค่ำ),(เสาร์-อาทิตย์)

วิทยาเขตบางนา

วิทยาเขตบางพลี

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ขาดสอบและสอบไม่ผ่าน  ให้มาสอบรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ห้อง  3404,3405,3406,3414


ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561   (สอบเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ขาดสอบและสอบไม่ผ่าน  ให้มาสอบในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง   3414


ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2561   (สอบเมื่อวันที่ 19 – 22 กันยายน 2561)

สำนักวิชาการ