งานวันศิลปวัฒนธรรม พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ประจำปี2565

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกในนามตัวแทนกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเอกชนภาคกลาง ได้นักศึกษานำนักนักเข้าร่วมการแสดงในงานวันศิลปวัฒนธรรม พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ประจำปี2565  ณ ห้อง Diamond Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้นำชุดการแสดง งามศาสตร์ งามศิลป์ งามวัฒนธรรมถิ่นไทย4 ภาค เข้าร่วม พิธีในครั้งนี้