วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี วิทยาลัย ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร คณบดีคณะโลจิสติกส์และเทคโลโลยีการบิน และคณะผู้บริหาร เดินทางไปที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ(1991) จำกัด(มหาชน) เพื่อลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเพื่อส่งนักศึกษามาฝึกสหกิจศึกษากับ บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ และบริษัทในเครือ โดยมี คุณพิเชษฐ์ หวังเทิดเกียรติ กรรมการบริษัท และคุณพิพัฒน์ หรดาล กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนลงนามในครั้งนี้ โดยทางวิทยาลัยมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบัน #เราสร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ #วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก #SmartBusinessCreative

 


 

Southeast Bangkok Colleges President  Dr. Somsak Rungroong , Director Asst. Prof. Dr. Wanaya Chupradit, Vice President for Academic Affairs Asst. Prof. Dr. Jirasek Trimethasunthorn, Dean of the Faculty of Logistics and  Aviation technology and the schools management team traveled to Double A (1991) Public Company Ltd. to sign a cooperation agreement for student development and cooperative education with Double A and its affiliates. The Company Directors Mr. Pichet Wangtherdkiat and Mr. Pipat Haralal, came as representatives to sign on behalf of the company to ensure the college to aim to develop students to become new graduates and amazing entrepreneurs. “Professional practitioners” to meet current work needs.

#WeCreateProfessionalWorkers #SoutheastBangkokCollege #SmartBusinessCreative  #NewS-Curve

 


 

东南曼谷大学校长Somsak Rungroong博士携教务副校长Wanaya Chupradit博士、副校长及物流和航空技术学院院长Jirasek Trimethasunthorn博士以及学校管理团队与Double A(1991)大众有限公司共同签署了学生培养及校企合作办学协议。Double A公司及其子公司以董事Pichet Wangtherdkiat先生与Pipat Haralal先生为代表签署协议,确定并推动了东南曼谷大学以培养毕业学生成为适应市场需求的新型”专业从业者”和优秀企业家的教学目标。

#培养专业从业人员 #东南曼谷大学 #机敏的商务创想 #复合型毕业人才