ภาพบรรยากาศ พิธีถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  วันพฤหัสบดีที่  ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ณ หอประชุม SBC Hall