ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู ประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุม SBC Hall