ภาพบรรยากาศแข่งเชียร์บูมและประกวด ดาว, เดือน, ดาวเทียม (รอบแรก) จัดขึ้นที่ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในปีนี้มีน้องใหม่มากมายจากหลายคณะ อาทิเช่น คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ โดยในปีนี้น้องๆแต่ละคณะยังจัดเต็มทุกปี ทั้งบูม และการประกวด ดาว เดือนและดาวเทียม โดย จะตัดสินผลการแข่งขันทั้งหมดนี้ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2560