หมายเหตุ : กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ ขอเลื่อนการสอบเทียบโอนรายวิชา นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีข้อสงสัย ติดต่อ Facebook : กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ