ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาในโครงการทุนช้างเผือกสู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยทุนที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกมอบให้นักศึกษาในแต่ละชั้นปีนั้นจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.ทุนเรียนดี 2.ทุนความสามารถพิเศษ 3.ทุน portfolio จากจำนวนทุนมากกว่า 100 ทุน