ภาพบรรยากาศพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562