วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท.) เป็นประธานเปิดงาน เนื่องในวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 45 ปี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ จากสถาบันสมาชิก ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การอภิปราย รวมถึงพิธีมอบรางวัลแก่ บุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น และนักศึกษารับทุนประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประเสริฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

#southeastbangkok
#สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชีพ
#เราสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ