กำหนดการ

พิธีถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอรรถวิทย์

ระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร
๐๘.๐๐น.  – นักศึกษาพร้อมกันบริเวณลานอเนกประสงค์เพื่อทำบุญตักบาตร

พิธีถวายราชสดุดี
๐๙.๐๐ น. – ประธานในพิธียืนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่
– ผู้แทนนักศึกษาถวายพานพุ่มราชสักการะ
– ผู้แทนองค์การนักศึกษาถวายพานพุ่มราชสักการะ
– ผู้แทนบัณทิตศึกษาถวายพานพุ่มราชสักการะ
– ผู้แทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ถวายพานพุ่มราชสักการะ
– ประธานในพิธี ดร. สมศักดิ์ รุ่งเรือง ถวายพานพุ่มราชสักการะ และเปิดกรวย
– ประธานกล่าวบทอาเศียรวาท และคำถวายพระพร
– ผู้แทนนักศึกษาอ่านบทอาเศียรวาทถวายพระพร
– SBC Band บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

๑๐.๐๐ น. – เสร็จสิ้นพิธีถวายราชสดุดี

**** หมายเหตุ    การแต่งกาย  คณาจารย์สวมสูทวิทยาลัย

 

สำนักกิจการนักศึกษา