ลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้ลงนามทำความร่วมมือ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ในด้านการศึกษาแล้ววิชาการ