ประกาศผลสอบเทียบโอน ครั้งที่ 3 ภาคปกติ นักศึกษารหัส 63 และ 632

ประกาศผลสอบเทียบโอน ครั้งที่ 3 ภาคสมทบ(ค่ำ),ภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) นักศึกษาวิทยาเขตบางนา-บางพลี รหัส 62, 622, 63 และ 632

หมายเหตุ : นักศึกษาขาดสอบหรือสอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาสอบครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้ายของรอบปีการศึกษา 2563) ในวันที่ 3 เมษายน 2564 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ โทร. 02-7447356-65 ต่อ 182