ภาพบรรยากาศ การออกค่ายอาสาพัฒนา ของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกส์ครั้งที่ 17 SBC ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง โดยในครั้งนี้ ไปออกค่ายกันที่โรงเรียน วัดหัวยาง อ.มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 25 พฤจิกายน 2560 ในครั้งนี้ได้ทำการ ปรับสีอาคารเรียน บางอาคาร สนามเด็กเล่น และบริจาคสิ่งของให้กับ นักเรียน และโรงเรียน