วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกประกาศ ปิดทำการตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

** ทุกรายวิชาสอนแบบออนไลน์ ตามที่ได้เคยประกาศไปแล้ว**

Southeast Bangkok College Announcement

SBC will be closed from 22 March to 30 April 2020.

*All courses must be taught online according to the previous announcement**