ปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านโลจิสติกส์

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน


กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ห้อง 3614 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ วิทยาเขตบางนา  ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าทดสอบ

08.30 – 09.30 น.  อบรมพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

09.30 – 12.00 น.  ทดสอบภาคทฤษฎี (จำนวน 50 ข้อ) และประกาศผลการทดสอบ

12.00 – 13.00 น.  — พักรับประทานอาหารกลางวัน —

13.00 – 16.00 น.  ทดสอบภาคความสามารถตามสาขาอาชีพ

หมายเหตุ :- ประกาศผลสามารถตรวจสอบจากเว็บไซค์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก www.southeast.ac.th