กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

นักศึกษาทุกรอบการศึกษา

ภาคปกติ ภาคสมทบ(ค่ำ)และภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)

ลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-19 กรกฎาคม 2563

เพิ่ม-ลด รายวิชาระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2563

ถอนรายวิชาติด ” W ” ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

นักศึกษาเดินเรียนลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ

สอบถามเพิ่มเติม

Inbox Page : สำนักทะเบียนเเละประมวลผล
โทร: 02-744-7357-65 ต่อ 113-116
เวลาทำการ 08.30-16.30 น.