วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะบัญชีและวิทยาการจัดการวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้เปิดอบรมในหัวข้อเรื่อง HR กับการพัฒนางานกลุ่ม GEN”Y” โดยเปิดอบรมให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย