ประมาลภาพบรรยากาศ งานพิธีประสาทปริญญาบัตรวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ สวนหลวง ร.9 ณ วันที่ 20 และ 21 มกราคม 2561