ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43 “สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา”

โดยท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี 20-22 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา