พิธีถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๑
และ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ฯวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก