ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชา รอบที่ 2 ภาคสมทบ (ค่ำ,เสาร์-อาทิตย์)
วิทยาเขต บางนา

วิทยาเขต บางพลี

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ขาดสอบหรือสอบไม่ผ่าน ติดต่อกลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โทร.02-744-7356 ต่อ 181,182,183

Empty section. Edit page to add content here.