ปลูกป่า ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี

🚂 ยกขบวนชวนปลูกป่า ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี🌱
📣ขอเชิญชวน นักศึกษา นักศึกษาทุนเรียนดี นักศึกษาผู้ที่กู้ กยศ. ศิษย์เก่า
เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี มุ่งสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่า เพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมและอากาศที่ดี ประสบการณ์และการเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในห้องเรียน

นักศึกษาผู้ที่กู้ กยศ. สามารถนับคะแนนจิตสาธารณะได้ 2 ชม. ต่อ การปลูกต้นไม้ 1 ต้น (คนละไม่เกิน 5 ต้น) ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สถานที่ตั้ง บางพลี🏝