กำหนดการ

พิธีไหว้ครู “ประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์”ประจำปี ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐

ณ หอประชุม  SBC HALL

ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

๑๐.๑๕ น.     –  พิธีประณตน้อมสักการบูรพคณาจารย์

–   ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

–   ตัวแทนนักศึกษานำสวดมนต์ / บทไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณ และกลอนสดุดีครู

–   ตัวแทนนักศึกษานำร้องเพลงพระคุณที่สาม

–   ตัวแทนนักศึกษานำพานธูปเทียนดอกไม้บูชาครู

–   ประธานในพิธีเจิมตำรา และอุปกรณ์การเรียน

–   ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา

–   ประเภททุนเรียนดีเยี่ยม

–   ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

–   ประธานมอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู

–   ประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษา

–   SBC Band บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

๑๒.๐๐ น.      –   เสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู

**** หมายเหตุ    การแต่งกาย  ผู้บริหารสวมชุดครุยวิทยฐานะ

          คณาจารย์สวมสูทวิทยาลัย