ประกาศ!!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

วัน 25-27 พฤษภาคม 2563 เวลา 9:00-15:00 น.

นักศึกษาต้องลงชื่อเลือกวันที่จะเข้ามาดำเนินการตาม

Link: https://bit.ly/2WKLQ9m

(ตลอดการดำเนินการต้องสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อรักษา Social Distancing อย่างเคร่งครัด)

สอบถามเพิ่มเติม:

Inbox หรือโทร 02-744-7356-65 ต่อ 113-116 เวลา 9:00-15:00 น.