โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
“หัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น”
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และคณะโลจิสติกส์และเทคโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
“หัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น” 🌍 ภายใต้แนวคิด #BCGmodel ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยไปกับเรา #วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอ #สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชี