ซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ประจำปีการศึกษา 2563-2564