ประกาศเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564

ประกาศ เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2563-2564

จากเดิม เดือน มกราคม 2565 เป็น เดือนมีนาคม 2565

ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙

* วันเวลาและกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ covid-19 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคำนึงถึงความปลอดภัย ของบัณฑิตและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ประกาศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ที่ 020/2564 เรื่อง เลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

          ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัด ยังมีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่องและสามารถติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ถึงแม้ว่าแนวโน้มการเข้ารับวัคซีนจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 – 2564 หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงขอประกาศเลื่อนวันจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรจากเดือนมกราคม 2565เป็นเดือนมีนาคม 2565 ทั้งนี้รูปแบบการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร และกำหนดการต่างๆ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ วิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรื่อง

อธิการบดี