ขอแสดงความยินดีกับ นายกนกพันธุ์ แก้วงามอรุญ
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ขอแสดงความยินดีกับ นายกนกพันธุ์ แก้วงามอรุญ
นักศึกษาทุนโครงการ “คนดีศรีสมุทรปราการ”
คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
‍♀️ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นเยาวชนชาย
รายการอิลิมิเนชั่น‍♀️
และรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นเยาวชนชาย
รายการทีมาปรินท์ ‍♀️
เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
ณ สนามเวโลโดรม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
ปรบมือให้กับคนดี คนเก่งของเรา
ยินดีด้วยจ้า‍♀️