เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 กมธ. อุดมศึกษาฯ วุฒิสภา จัดงานสัมนา เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและนวัฒกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในพิธี ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการศึกษาและนำผลงานวิจัยนวัตกรรมไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ พลเรือตรีหญิง ยุวดี เปรมวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมอภิปรายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอัศวิน แกรนด์ บอลรูม A ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
หลังจากจบการสัมนาแล้ว ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการได้เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการของกลุ่มมหาวิทยาลัยอีกด้วย