นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เดือนพฤษภาคม และ กรกฎาคม

สามารถติดต่อขอรับ TRANSCRIPT ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ติดต่อขอรับได้ตามเวลาต่อไปนี้ :

  • วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 8:30 – 17:00 น.
  • วันศุกร์ – วันอาทิตย์     ระหว่างเวลา 8:30 – 16:30 น.

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องมาติดต่อขอรับ TRANSCRIPT ด้วยตนเองเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม:
สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร 02-744-7357-65 ต่อ 114-116

                             www.facebook.com/regsbc

พิชญา  เจริญใจ
สำนักทะเบียนและประมวลผล