ยินดีต้อนรับนักศึกษาจาก Chongqing Vocational Institute of Engineering สู่ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

欢迎重庆工程的同学到东南曼谷大学

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยจีน จาก Chongqing Vocational Institute of Engineering สู่ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ทาง Chongqing Vocational Institute of Engineering ส่งนักศึกษามาศึกษากับทางวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกทั้งหมด 12 คนพร้อมทั้งอาจารย์ผู้ดูแลอีก 1 ท่านโดยนักศึกษาจะศึกษาดูงานอยู่กับทางวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 กรกฏาคม 2560

中泰交换留学
欢迎重庆工程的同学到东南曼谷大学
重庆工程12名同学和1名带队老师
2017年7月16日到7月30日

Student Exchange Program.

Welcome students from Chongqing Vocational Institute of Engineering to Southeast Bangkok College.

Chongqing Vocational Institute of Engineering has sent 12 students and teachers who takecare for 1 person to SBC.

On the July 16, 2017 – July 30, 2017.