โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ

การออกแบบและการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติด้วยภาษาC#

ลงทะเบียน
วันนี้ – 6 พฤษภาคม 2561

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ชั้น3 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

หัวข้ออบรม

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์
– แนะนำการเขียนเกม ด้วยโปรแกรม Unity 3D
– เริ่มต้นเขียนเกม 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Unity 3D
– การจัดการเกี่ยวกับตัวละครภายในเกม
– การสร้างฉาก
– การเขียนสคลิปต์คำสั่ง
– การจัดการเกี่ยวกับไอเท็มของเกม- การจัดการส่วนติดต่อกับผู้ใช้
– (UI)
– การ Build เกม

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม กมลชัยพิสิฐ

: อาจารย์ ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์

ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป  5,000  บาท
ศิษย์เก่า        4,000  บาท

สอบถามเพิ่มเติม

095-560-7139
02-744-7356ต่อ 248
E-mail. st_sbc@hotmail.com

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี