กำหนดการโดยสังเขป

แผนผังพิธีประสาทปริญญาบัตร

เปิดรับลงทะเบียนบัณฑิต ณ เต๊นกองอำนวยการ
เวลา 06.00-07.00 น. (มาสายเกินเวลาที่กำหนดไม่สามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้นะจ๊ะ)

ตั้งแถวเดินถ่ายภาพบัณฑิต (เฉพาะวันซ้อมใหญ่)
เวลา 07.00-08.00 น.

ตั้งแถวเดินเข้าหอรัชมงคล
เวลา 08.00 เป็นต้นไป

จุด A สำหรับ มหาบัณฑิต
จุด B สำหรับคณะ นิติศาสตร์
จุด C สำหรับคณะ ศิลปศาสตร์
จุด D สำหรับคณะ วิทยาศาสตร์
จุด E สำหรับคณะ บัญชีและวิทยาการจัดการ
จุด F สำหรับคณะ โลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน


การแต่งกายเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร