กำหนดการโดยสังเขป

แผนผังพิธีประสาทปริญญาบัตร

เปิดรับลงทะเบียนบัณฑิต ณ เต๊นกองอำนวยการ
เวลา 06.00-07.00 น. (มาสายเกินเวลาที่กำหนดไม่สามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้นะจ๊ะ)

ตั้งแถวเดินถ่ายภาพบัณฑิต (เฉพาะวันซ้อมใหญ่)
เวลา 07.00-08.00 น.

ตั้งแถวเดินเข้าหอรัชมงคล
เวลา 08.00 เป็นต้นไป

จุด A สำหรับ มหาบัณฑิต
จุด B สำหรับคณะ นิติศาสตร์
จุด C สำหรับคณะ ศิลปศาสตร์
จุด D สำหรับคณะ วิทยาศาสตร์
จุด E สำหรับคณะ บัญชีและวิทยาการจัดการ
จุด F สำหรับคณะ โลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน


การแต่งกายเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร

จุดจอดรถที่ 1 สวนหลวง ร.9 ประตูราชาวดี จอดรถได้ 89 คัน

จุดจอดรถที่ 2 สวนหลวง ร.9 ประตูดาวเรือง จอดรถได้ 100 คัน

จุดจอดรถที่ 3 สวนหลวง ร.9 ประตูเฟื่องฟ้า จอดรถได้ 150 คัน

จุดจอดรถที่ 4 สวนหลวง ร.9 มณฑารพ จอดรถได้ 100 คัน

จุดจอดรถที่ 5 ลานจอดรถด้านข้างทางเข้าประตูดาวเรือง จอดรถได้ 70 คัน

จุดจอดรถที่ 6 ลานจอดรถมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย จอดรถได้ 80 คัน

จุดจอดรถที่ 7 ลานจอดรถด้านข้างทางเข้าประตูมณฑารพตรงข้ามสวนหลวงปาร์คสปอร์ตคลับ จอดรถได้ 150 คัน

จุดจอดรถที่ 1-4 ของสวนหลวงร.9 สามารถจอดได้ทุกวัน
จุดจอดรถที่ 5-7 สามารถจอดได้เฉพาะวันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2563 เท่านั้น