นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันที่ 28 มิถุนายน 2560
สามารถติดต่อขอรับ TRANSCRIPT ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
ติดต่อขอรับได้ตามเวลาต่อไปนี้ :
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 9:00 – 18:00 น.
วันศุกร์ – วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 9:00 – 16:00 น.

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องมาติดต่อขอรับ TRANSCRIPT ด้วยตนเองเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116