ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกรับเลือก และอธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พร้อมด้วย ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคม ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษาสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5