ประกาศผลสอบเทียบโอน ครั้งที่ 1 ภาคปกติ นักศึกษารหัส 62, 622 และ 63

ประกาศผลสอบเทียบโอน ครั้งที่ 1 ภาคสมทบ(ค่ำ,เสาร์-อาทิตย์) นักศึกษารหัส 62, 622 และ 63

หมายเหตุ : นักศึกษาขาดสอบหรือสอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาสอบครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ
โทร. 02-7447356-65 ต่อ 181-183