ภาพบรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560