ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 14 มกราคม 2561 ณ ศูนย์เยาวชนบางนา โดยในครั้งนี้มีกิจกรรมการออกบูทต่างๆมากมายจากทางวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกและศูนย์เยาวชนบางนา