ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมสัมนาของคณธโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ในหัวข้อเรื่อง การนำเทคโนโลยี LOT มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสหกรรมการผลิตไปสู่ยุค 4.0 โดยในครั้งนี้จัดในวันที่ 14,15,16 ธันวาคม 2560 ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมนามากมาย