ภาพบรรยากาศกิจกรรม START UP CAMP โดย ศูนย์บ่มเพราะธุรกิจวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญพิเศษ มาให้ความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจ การเริ่มต้นของธุรกิจ แนวคิดและวิธีการทำแผนธุรกิจ