วันที่ 12 กันยายน 2560 วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก มีการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการศึกษา ภาพในวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ สำนักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา (สกอ.)