พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในหลวง ร.9

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะผู้บริหารจาก 3 สถาบันในเครือ อรรถวิทย์รุ่งเรือง ได้แก่

ผู้บริหารจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ และ โรงเรียนอรรถวิทย์ ทั้งหมด 14 ท่าน เข้าร่วมพิธี โดยมี

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง เป็นประธานในพิธี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯของในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.