เชิญเยี่ยมชมบูทผลงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  1. ตู้ฟักไข่ แบบควบคุมอัตโนมัติผ่าน
  2. โรงเพาะเห็ดควบคุมอัตโนมัติระบบผ่านเครื่องข่ายไร้สาย
  3. อุปกรณ์ปลูกถั่วงอกแบบถังทรงกลม
  4. ชั้นควบคุมอัตโนมัติ ระบบผ่านเครื่องข่ายไร้สาย
  5. หุ่นยนต์ขับเครื่องสามล้อ จำลอง