ภาพบรรยากาศพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันสวรรคต
กิจกรรมช่วงเช้าตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนอถรรวิทย์ พิธีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ หอประชุม SBC Hall และ กิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดบางนาใน พระอารามหลวง