โครงการแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจกับเซาธ์อีสท์บางกอก

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กำหนดการแข่งขัน

08.00 – 08.45 น.        ลงทะเบียนรายงานตัวและรับป้ายทีม

08.45 – 09.00 น.        เข้าห้องสอบ

09.00 – 09.45 น.        สอบแข่งขันรอบแรก

09.45 – 10.15 น.        มอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

10.15 – 10.30 น.        ประกาศผลรอบแรก

10.30 – 11.30 น.        สอบแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

11.45 น.                  ประกาศผลทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ

หมายเหตุ  การมอบรางวัลและใบเกียรติบัตรแก่ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศเป็นวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560

 กติกาการแข่งขัน

 1. ผู้สมัครทุกคนต้องมารายงานตัวในเวลาที่กำหนด
 2. ผู้สมัครทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบของโรงเรียน และแสดงบัตรนักเรียนในระหว่างที่รายงานตัวและก่อนเข้าห้องสอบ
 3. ทีมที่มารายงานตัวไม่ครบ 3 คน จะถูกตัดสิทธ์การเข้าแข่งขัน
 4. ข้อสอบที่ใช้ในการสอบแข่งขันในรอบแรกเป็นข้อสอบปรนัยจำนวน 30 ข้อ เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปใน การบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี การเงิน การตลาด การจัดการ การท่องเที่ยว เป็นต้น
 5. ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 15 ทีมจากการนำคะแนนของสมาชิกทั้ง 3 คนในทีมมารวมกัน จะได้รับการประกาศชื่อให้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ข้อสอบในรอบชิงชนะเลิศเป็นข้อสอบปรนัยจำนวน 10-15 ข้อ เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจเป็นทีม
 6. ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับ จะได้รับการประกาศชื่อเป็นทีมชนะ
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับใบเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน และผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีมที่ชนะทั้ง 3 ลำดับจะได้รับใบเกียรติบัติที่ระบุว่าเป็นผู้ชนะเพิ่มเติมอีก 1 ใบ

รางวัลการแข่งขัน

 1. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา     5,000   บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา     4,000   บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา     3,000   บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

 วิธีการสมัคร

1. รับสมัครเป็นทีม ๆ ละ 3 คนจากโรงเรียนเดียวกัน

2. เข้าไปสมัครที่นี่ cilck หรือส่ง e-mail มาสมัครที่ sunisa@southeast.ac.th โดยให้พิมพ์ข้อมูลดังนี้

ชื่อทีม………………………………………………………………….

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….

ชื่อ-สกุลผู้สมัครคนที่ 1………………………………………………………………………………ชั้น……………..email:…………………………………..

ชื่อ-สกุลผู้สมัครคนที่ 2………………………………………………………………………………ชั้น……………..email:…………………………………..

ชื่อ-สกุลผู้สมัครคนที่ 3………………………………………………………………………………ชั้น……………..email:…………………………………..

3. รอ e-mail ตอบกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุนิสา ตรีสุวรรณ์       เบอร์โทรศัพท์ 02-744-7356-65 ต่อ 153   ระหว่างวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี

คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ