ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

“ SBC English & IT Exit – Exam ”ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์,ค่ำ) รอบที่3

 

หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบ ไม่ผ่าน ขาดสอบ ติดต่อขอสอบได้ที่ห้อง กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

“ SBC English & IT Exit – Exam ”ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์,ค่ำ) รอบที่ 2

 

หมายเหตุ  :  นักศึกษาที่ยังสอบ ไม่ผ่าน และ ขาดสอบ ขอให้ติดต่อขอสอบ (รอบที่ 3)  ใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

  • ช่วงเช้า ตั้งแต่ เวลา  30 น  –  12.00 น    ห้องสอบ   3411
  • ช่วงบ่าย  ตั้งแต่ เวลา   14.30    –   16.00 น.   ห้องสอบ   3411

ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์,ค่ำ) รอบที่ 1

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านและขาดสอบ ให้มาสอบ รอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น.- 12.00น.