โครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปี 2565

เนื่องในโอกาสมงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 90 พรรษาในปี 2565 โครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปี 2565 จึงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อถวายพระพรชัยให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และสำเร็จพระราชปณิธาน สมดังพระราชประสงค์ทุกประการ
เมื่อเวลา 10.00น. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ที่วัดบางนาใน โดยมี
คณะผู้บริหารวิทยาลัย นำโดย ดร. ภูษิตย์ วงษ์เล็ก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ถวายเทียนเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน จำนวน 2 ต้น
และเมื่อเวลา 11.00น. คณะผู้บริหารวิทยาลัย ได้เดินทางไปวัดบางนานอก เพื่อถวายเทียนเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน อีก 2 ต้น ให้แก่วัดบางนานอก